24.12.08

Życzenia świąteczne

Fundacja Na Dobre życzy wszystkim radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

2.12.08

Fundacja latem.

Choć pełnoprawna działalność Fundacji rozpoczęła się we wrześniu, to jednak minione wakacje obfitowały w liczne fundacyjne inicjatywy. Wymieńmy może te, które uznane zostały za udane:

Najwięcej atrakcji przyniosło Fundacji współdziałanie z wołomińskim odziałem Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. We współpracy tej Fundacja zaoferowała „Szansie” lokum jakim stała się szkoła na Żmijowiskach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych. W efekcie opuszczona szkoła ożyła na dwa tygodnie, dzięki grupie młodzieży znajdującej się pod opieką profesjonalnych opiekunów z „Szansy”.

Jednak przed przybyciem naszych gości należało nieco wyremontować nie używaną od dawna szkółkę wiejską. Po przemyśleniu wszystkich możliwości, przezwyciężył rozsądek i do pracy wzięli się niedoświadczeni w tych kwestiach działacze fundacji. Restauracja objęła przede wszystkim takie działania jak: naprawa murowanych schodków, stworzenie prowizorycznej łazienki oraz zwykłe sprzątanie. Wyszło idealnie. Tak przynajmniej utrzymują, osoby które remont wykonały... Nie do końca stwierdzenia te pokrywają się z opiniami bezstronnych świadków, którzy ów dzieło mogli oglądać.

Gdy szkołę doprowadzono do stanu względnej używalności pojawiła się młodzież. Z wstępnych rozmów z „Szansą” wynikało, że osoby związane z fundacją nie będą zbytnio przeszkadzać stowarzyszeniu w realizacji jego programu. Oczywiście ciekawość przezwyciężyła rozsądek i niemal każdego dnia odwiedzaliśmy wesołą grupę ze Żmijowisk. Na szczęście zostaliśmy zaakceptowani przez naszych młodych gości. Częste kontakty doprowadziły do ciekawych, wspólnych inicjatyw. Między innymi młodzież miała możliwość lepić gliniane figurki, odbyło się kilka wspólnych ognisk i projekcji filmowych. Przedostatniego dnia obozowania „Szansy”, Fundacja została zaproszona do zabawy, którą stanowiła bitwa na wymoczone w farbie materiałowe pociski. Los sprawił, że wszyscy przedstawiciele Fundacji znaleźli się w tej samej drużynie. Zabawa była przednia.

Uczciwość nakazuje dodać, że nasza drużyna przegrała...

Autor: J.A.

1 posiedzenie rady

Od września Fundacja rozpoczęła działalność. Tym samym uruchomione zostały również organy: Zarząd i Rada. Aby nie być niesprawiedliwym dla ludzi, którzy poświęcili mnóstwo czasu i energii w tworzenie organizacji trzeba dodać, że działania wokół niej toczyły się już dużo wcześniej. Szczególne zasługi należą się naszym prezesom, wiceprezesom i przewodniczącym. Jednakże oficjalne, udokumentowane czynności rozpoczęły się we wrześniu.

Warto wspomnieć zatem o pierwszym posiedzeniu Rady. Odbyło się ono 9 listopada i zgromadziło niemal wszystkich „członków” Fundacji. Tym razem należy pochwalić organizatorów za przygotowanie spotkania. Odbyło się bez zarzutów i ze smakiem.
Na posiedzeniu rady podjęto ważne decyzje, które umożliwiły Fundacji sprawne działanie. Przede wszystkim uchwalono regulaminy Zarządu i Rady. Wybrano również sekretarza rady. Nieskromnie powiem, że ku mojemu „wielkiemu zdziwieniu” funkcję tę powierzono mnie. Eh. I znowu trzeba pisać...

Autor: J.A.

Historyczny dzień

Z dniem 1 września Fundacja „Na Dobre” stała się pełnoprawną organizacją pozarządową. Na ten dzień wyznaczono bowiem początek działalności zgodnie z ustaleniami z urzędami państwowymi. Jednocześnie od tego dnia zmuszeni jesteśmy księgować naszą działalność. Na szczęście w ostatniej chwili udało się znaleźć odpowiednią osobę, która zajmie się rachunkami Fundacji. Uff.
Serdecznie witamy na pokładzie naszej fundacyjnej łodzi panią księgową! I oby wiatr losu i zwariowane pomysły nie zwiały fundacji zbyt daleko od wyznaczonego kursu...

Autor: J.A.