24.12.08

Życzenia świąteczne

Fundacja Na Dobre życzy wszystkim radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

2.12.08

Fundacja latem.

Choć pełnoprawna działalność Fundacji rozpoczęła się we wrześniu, to jednak minione wakacje obfitowały w liczne fundacyjne inicjatywy. Wymieńmy może te, które uznane zostały za udane:

Najwięcej atrakcji przyniosło Fundacji współdziałanie z wołomińskim odziałem Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. We współpracy tej Fundacja zaoferowała „Szansie” lokum jakim stała się szkoła na Żmijowiskach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych. W efekcie opuszczona szkoła ożyła na dwa tygodnie, dzięki grupie młodzieży znajdującej się pod opieką profesjonalnych opiekunów z „Szansy”.

Jednak przed przybyciem naszych gości należało nieco wyremontować nie używaną od dawna szkółkę wiejską. Po przemyśleniu wszystkich możliwości, przezwyciężył rozsądek i do pracy wzięli się niedoświadczeni w tych kwestiach działacze fundacji. Restauracja objęła przede wszystkim takie działania jak: naprawa murowanych schodków, stworzenie prowizorycznej łazienki oraz zwykłe sprzątanie. Wyszło idealnie. Tak przynajmniej utrzymują, osoby które remont wykonały... Nie do końca stwierdzenia te pokrywają się z opiniami bezstronnych świadków, którzy ów dzieło mogli oglądać.

Gdy szkołę doprowadzono do stanu względnej używalności pojawiła się młodzież. Z wstępnych rozmów z „Szansą” wynikało, że osoby związane z fundacją nie będą zbytnio przeszkadzać stowarzyszeniu w realizacji jego programu. Oczywiście ciekawość przezwyciężyła rozsądek i niemal każdego dnia odwiedzaliśmy wesołą grupę ze Żmijowisk. Na szczęście zostaliśmy zaakceptowani przez naszych młodych gości. Częste kontakty doprowadziły do ciekawych, wspólnych inicjatyw. Między innymi młodzież miała możliwość lepić gliniane figurki, odbyło się kilka wspólnych ognisk i projekcji filmowych. Przedostatniego dnia obozowania „Szansy”, Fundacja została zaproszona do zabawy, którą stanowiła bitwa na wymoczone w farbie materiałowe pociski. Los sprawił, że wszyscy przedstawiciele Fundacji znaleźli się w tej samej drużynie. Zabawa była przednia.

Uczciwość nakazuje dodać, że nasza drużyna przegrała...

Autor: J.A.

1 posiedzenie rady

Od września Fundacja rozpoczęła działalność. Tym samym uruchomione zostały również organy: Zarząd i Rada. Aby nie być niesprawiedliwym dla ludzi, którzy poświęcili mnóstwo czasu i energii w tworzenie organizacji trzeba dodać, że działania wokół niej toczyły się już dużo wcześniej. Szczególne zasługi należą się naszym prezesom, wiceprezesom i przewodniczącym. Jednakże oficjalne, udokumentowane czynności rozpoczęły się we wrześniu.

Warto wspomnieć zatem o pierwszym posiedzeniu Rady. Odbyło się ono 9 listopada i zgromadziło niemal wszystkich „członków” Fundacji. Tym razem należy pochwalić organizatorów za przygotowanie spotkania. Odbyło się bez zarzutów i ze smakiem.
Na posiedzeniu rady podjęto ważne decyzje, które umożliwiły Fundacji sprawne działanie. Przede wszystkim uchwalono regulaminy Zarządu i Rady. Wybrano również sekretarza rady. Nieskromnie powiem, że ku mojemu „wielkiemu zdziwieniu” funkcję tę powierzono mnie. Eh. I znowu trzeba pisać...

Autor: J.A.

Historyczny dzień

Z dniem 1 września Fundacja „Na Dobre” stała się pełnoprawną organizacją pozarządową. Na ten dzień wyznaczono bowiem początek działalności zgodnie z ustaleniami z urzędami państwowymi. Jednocześnie od tego dnia zmuszeni jesteśmy księgować naszą działalność. Na szczęście w ostatniej chwili udało się znaleźć odpowiednią osobę, która zajmie się rachunkami Fundacji. Uff.
Serdecznie witamy na pokładzie naszej fundacyjnej łodzi panią księgową! I oby wiatr losu i zwariowane pomysły nie zwiały fundacji zbyt daleko od wyznaczonego kursu...

Autor: J.A.

16.8.08

Pech początkujących?

Przez pierwsze tygodnie formalnego istnienia fundacji, pech towarzyszył osobom zaangażowanym w jej tworzenie. Objawiał się on przede wszystkim w stratach materialnych. Fatum objęło swym działaniem między innymi: zniszczony samochód, zgubiony telefon z ważnymi danymi, urwaną strunę w gitarze, zepsutą ładowarkę do telefonu i jednego kleszcza zagnieżdżonego w żywym ciele. Na szczęście nie było strat w ludziach. Miejmy nadzieję, że niefartowne pierwsze dni są zwiastunem fortuny, która towarzyszyć będzie fundacji w przyszłości.

Na koniec watro jeszcze dodać, że żadne z podanych nieszczęść nie było spowodowane niefrasobliwością poszkodowanych, lecz czynnikami zewnętrznymi. Oczywiście.

Autor: J.A.

Fundacja stała się ciałem.

03.07.2008 roku Sąd Rejonowy w Lublinie uznał Fundację „Na Dobre” za twór, który warto powołać do życia. Nie doszukawszy się szczególnych odchyleń od prawa krajowego, wpisano nas do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym nadano fundacji formalny status, legalnie działającej organizacji pozarządowej. Oczywiście sam proces rejestrowania nie odbył się bez komplikacji. We wnioskach do sądu znalazły się nieliczne, acz znaczące błędy. O dziwo urzędnik prowadzący sprawę fundacji okazał się miłosierny. Zamiast odrzucić źle wypełnioną dokumentację, wezwał właściwe osoby do skorygowania pomyłek. Niech żyją uczynni urzędnicy! Oby było ich jak najwięcej w naszym kraju.

Autor: J.A.

3.7.08

Wiejskie warsztaty artystyczne w Dobrem miejscu 2008

Letnie warsztaty artystyczne DOBRE SOBIE w czwartej edycji przewidują organizację pleneru dla amatorów sztuki. Między 12 lipca a 17 sierpnia pracownie artystyczne ANGOBA i MAGENTA organizują pobyt pod Kazimierzem Dolnym w kwaterach agroturystycznych.

Akcje będą miały charakter działań z dziedziny sztuki społecznej i są kontynuacją prowadzonej wcześniej eksploracji terenu. We wsi przewidywana jest organizacja publicznego pokazu prac – akcje publiczne, film i foto, rysunek, malarstwo, majsterkowanie, a oprócz tego prace konceptualne i zupełne efemerydy. Co komu w duszy gra.

Baza położona jest w odległości 6 km od Kazimierza Dolnego na płaskowyżu nad Starym Okalem we wsi Dobre.

Podczas naszych działań artystycznych posiłkujemy się często warsztatem ceramicznym i rzeźbiarskim, ale nie wyczerpuje on w pełni gamy środków, jakie zaprzęgamy do realizacji naszego artystycznego i społecznego przekazu. Głównym punktem ciężkości jest problematyka przenikania sztuki wysokiej do małych, na różne sposoby izolowanych, wykluczonych, społeczności.

Jednym z wątków, które nas interesują są możliwości uprawiania sztuki tam gdzie nikt jej nie oczekuje, często w pionierskich „okolicznościach przyrody”.

Miło będzie nam gościć członków Rady Fundacji. Zapraszamy!
Autor: Marzena Szychułda

2.7.08

Wystąpienie w Radiu Dla Ciebie

W piątek, 4 lipca, między godziną 9 a 12 rano, na pasmach Radia dla Ciebie, odbyła się audycja z udziałem przedstawicieli zarządu Fundacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wysłuchania rozmowy z naszymi działaczami z archiwum RDC.
Autor: J.A.

Projekt - Muzyka Ziemi

15 czerwca 2008 r na Grodzisku Żmijowiska odbyły się „Słowiańskie sobótki” organizowane przez Muzeum Nadwiślańskie. W ramach tej uroczystości wykonano koncert „Muzyka Ziemi” organizowany przez Fundację „Na Dobre” oraz Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. Dla Fundacji przedsięwzięcie to miało wielkie znaczenie. Jest bowiem pierwszym zrealizowanym przez nas projektem.

DOBRE instrumenty ceramiczne. Muzyka Ziemi na Żmijowiskach. (zdj. Rafał Szambelan)

Ideą „koncertu” było zaprezentowanie muzyki zagranej na instrumentach wykonanych z materiałów, które dostarcza ziemia. Stąd też nazwa samego przedstawienia – „Muzyka Ziemi”. Skład zespołu stanowiły przede wszystkim dzieci z podwarszawskich miejscowości, grające na glinianych instrumentach dętych i perkusyjnych. W rolę dyrygenta wcielił się Andrzej Krystyniak, działacz obu przygotowujących występ organizacji.


Muzykę tworzyły przede wszystkim dzieci zamieszkujące podwarszawskie miejscowości. (zdj. Jakub Adamkiewicz)

W rolę dyrygenta wcielił się Andrzej Krystyniak. (zdj. Jakub Adamkiewicz)

„Muzyka Ziemi” stanowiła zwieńczenie całej imprezy odbywającej się na terenie dawnego grodu słowiańskiego. Występ poprzedziło przemówienie przedstawiciela muzeum Nadwiślańskiego – Pawła Lisa, oraz prezesa Fundacji „Na Dobre” – Rafała Szambelana. Wkrótce potem zaczęła grać muzyka. Początkowo dźwięki wydobywające się z glinianych instrumentów przypominały bardziej kakofonię niż muzykę. Jednak z czasem coraz bardziej rytmiczne tony ułożyły się niezwykły utwór, nie przypominający żadnego z dotąd słyszanych. Na zakończenie dzieci odegrały pieśń ku pochwale Ziemi, jednak tym razem, przy akompaniamencie jak najbardziej drewnianej gitary.

Projektu „Muzyka Ziemi” nie udałoby się zrealizować bez udziału dwu pracowni plastycznych – „Angoba” i „Mgenta” – które wykonały gliniane instrumenty muzyczne. Wielkie podziękowania należą się także burmistrzowi miasta Wołomin, który współfinansował przedsięwzięcie.Część słuchaczy koncertu nie była pewna swoich odczuć. (zdj. Jakub Adamkiewicz)

Autor: J. A.

Fundacja Na Dobre - historia i idea

Idea utworzenia fundacji pojawiła się już pod koniec 2006 roku. Plany rozwoju fundacji, która w początkowym zamierzeniu miała być stowarzyszeniem, zmieniały się w przeciągu kolejnego roku kilkakrotnie. Jednak po długim czasie, wreszcie udało się ustalić ostateczny kształt organizacji – jej celów i sposobów ich realizacji. Przez cały ten okres pamiętaliśmy o słowach Rafała Szambelana, które wkrótce stanowić zaczęły misję Fundacji:

„Jesteśmy grupą artystów i amatorów sztuki. Nasze warsztaty polegają na organizowaniu sesji małych zbiorowości o zainteresowaniach artystycznych, które w starannie wybranym miejscu, podejmują wyzwanie wspólnych działań dla celów własnego rozwoju, integracji grupy, bądź dobra otoczenia. Ukształtowane indywidualności artystyczne, biorące udział w imprezach, mają za zadanie stymulować dynamikę grupy. Godne uwagi wypowiedzi są utrwalane i jako takie, względnie w formie dokumentacji foto/video, prezentowane na publicznych pokazach zarówno w miejscach prestiżowych jak i „zabłądzonych” pod strzechą. Podczas naszych działań artystycznych posiłkujemy się często warsztatem ceramicznym i rzeźbiarskim ale nie wyczerpuje on w pełni gamy środków, jakie zaprzęgamy dla realizacji naszego artystycznego i społecznego przekazu. Głównym punktem ciężkości jest problematyka przenikania sztuki wysokiej do małych, na różne sposoby izolowanych, wykluczonych, społeczności.”

Na początku 2008 roku mieliśmy już niemal gotowy skład fundacji, który stanowili ludzie z przeróżnych środowisk: artyści, studenci, architekci, nauczyciele i wielu innych. W tym samym czasie ostatecznie ustalono kształt statutu Fundacji. Najważniejszą jego część stanowią cele i formy ich realizacji. Oto fragment tego dokumentu:

[...]Cele fundacji i sposoby ich realizacji

1. Ministrem właściwym ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest Minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Celem Fundacji jest:
a. rozwijanie aktywności obywatelskiej,
b. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych,
c. działania na rzecz tolerancji i zachowania godności w relacjach międzyludzkich,
d. promocja różnych form współpracy i wspieranie lokalnych inicjatyw stanowiących adekwatne odpowiedzi na wyzwania z zewnątrz,
e. prowadzenie badań społecznych i utworzenie platformy wymiany płynących z nich informacji,
f. rozwijanie działalności kulturalnej.

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. podejmowanie realizacji projektów społeczno-artystycznych,
b. tworzenie, certyfikowanie i zarządzanie „Dobrymi” produktami,
c. tworzenie turystycznych punktów informacyjnych,
d. tworzenie sieci udogodnień socjalnych,
e. prowadzenie badań społecznych,
f. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, debat i konferencji
g. prowadzenie działalności wydawniczej,
h. inspirowanie powstawania organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, (Dz. U. Nr 96 poz. 873)
i. prowadzenie placówek edukacji formalnej i nieformalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j. organizowanie wymian członków społeczności lokalnych w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
k. doradztwo w zakresie edukacji oraz rynku pracy,
l. uczestnictwo w targach i konferencjach poświęconych rozwojowi regionalnemu oraz działalności kulturalnej,
m.prowadzenie centrum kulturalno-informacyjnego o charakterze multimedialnym. [...]

Obecnie jesteśmy na etapie rejestracji Fundacji. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały dostarczone do Sądu Rejonowego w Lublinie. Pozostaje nam już tylko czekać na po pozytywną odpowiedź ze strony urzędu.Przemówienie Rafała Szambelana podczas spotkania informacyjnego (zdj. Jakub Adamkiewicz)


Spotkania informacyjne fundacji cieszyły się dużym zainteresowaniem zaprzyjaźnionych osób (zdj. Jakub Adamkiewicz)

Autor: Jakub Adamkiewicz